Đào tạo 2017-12-14T15:03:32+00:00

Đào tạo Đổi mới Sáng tạo

Các chương trình Đào tạo về Innovation & Entrepreneurship – Đổi mới Sáng tạo & Khởi nghiệp – đầu tiên trong môi trường Đại học, tập trung vào các mục tiêu

  • Nền tảng – cung cấp kiến thức cơ bản về Đổi mới Sáng tạo

  • Định hướng – giúp bạn định hình Ý tưởng trên nền tảng I&E

  • Kết nối – chia sẻ và kết nối các ý tưởng

Để cập nhật các thông tin mới nhất về các khóa học, hội thảo chuyên đề và các hoạt động khác, hãy ĐĂNG KÍ THEO DÕI chúng tôi nhé!

ĐĂNG KÍ THEO DÕI

Đối tượng đào tạo

Các chương trình đào tạo về Innovation & Entrepreneurship (I&E) được thiết kế đặc thù cho từng nhóm đối tượng

  • Doanh nhân – những kiến thức & nền tảng để ứng dụng trong Startup

  • Giảng viên – đẩy mạnh I&E vào môi trường Đại học

  • Sinh viên –  hình thành và kiểm chứng ý tưởng

ĐĂNG KÍ THEO DÕI

Theo dõi và Đồng hành

Đồng hành với HCMUT-TBI trên con đường xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam bền vững

Like và theo dõi chúng tôi