About Thanh Ho

Hiện mình đang là sinh viên Khoa học Máy tính cho đến năm 2018, đam mê với Entrepreneurship và Data Science, hiện đang là Web-dev Contributor cho TBI. LinkedIn: Ho Quang Thanh