About – HCMUT-TBI 2017-10-24T09:58:55+00:00

2010

…Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ – Trường ĐHBK được thành lập với mục tiêu: Ươm tạoPhát triển hệ sinh thái khởi nghiệp (Startup Ecosystem) bên trong Đại học Bách Khoa

2017

Hiện tại, Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ và Trường Đại học Bách Khoa đã, đang và sẽ góp phần lớn vào sự Phát triển Bền vững của hệ sinh thái Khởi nghiệp Việt Nam

  • Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ
  • Đào tạo nền tảng lý thuyết về Khởi nghiệp
  • Tư vấn tăng tốc cho startup
  • Kết nối các thành phần trong Hệ sinh thái Khởi nghiệp

Nhân sự tại HCMUT-TBI

Những người đang ngày đêm xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp bền vững làm nền móng cho sự phát triển của quốc gia.

PGS. TS. Mai Thanh Phong
PGS. TS. Mai Thanh PhongGiám đốc
Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học
Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg, CHLB Đức.
Lĩnh vực chuyên môn: Chemical Engineering, Renewable Energy, Membrane Technology, Nanomaterials
TS. Nguyễn Ngọc Dũng
TS. Nguyễn Ngọc DũngPhó Giám đốc
Tiến sĩ Khoa học Năng lượng, Đại học Kyoto, Nhật Bản.
Lĩnh vực chuyên môn: Energy conversion system, Renewable energy, Automobile and motorcycle technology, Combustion engineering.
Ths. Jean Pierre TO
Ths. Jean Pierre TOPhó Giám Đốc
Thạc sĩ, Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat, Pháp.
Lĩnh vực chuyên môn: Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ.

“It’s not about ideas. It’s about making ideas happen”

SCOTT BELSKY, Co-founder of Behance
HCMUT-TBI Icons_Incubate

Ươm tạo

HCMUT-TBI Icons_Mentoring

Tư vấn

HCMUT-TBI Icons_Networking

Kết nối

HCMUT-TBI Icons_Training

Đào tạo

HCMUT-TBI

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam bền vững

THEO DÕI HCMUT-TBI