Về chúng tôi

Về chúng tôi 2017-03-08T16:57:39+00:00
PGS.TS. Mai Thanh Phong
PGS.TS. Mai Thanh PhongGiám đốc
Tiến sĩ Kỹ thuật Hóa học
Đại học Otto-von-Guericke Magdeburg, CHLB Đức.
Lĩnh vực chuyên môn: Chemical Engineering, Renewable Energy, Membrane Technology, Nanomaterials
TS. Nguyễn Ngọc Dũng
TS. Nguyễn Ngọc DũngPhó Giám đốc
Tiến sĩ Khoa học Năng lượng, Đại học Kyoto, Nhật Bản.
Lĩnh vực chuyên môn: Energy conversion system, Renewable energy, Automobile and motorcycle technology, Combustion engineering.
Ths. Jean Pierre TO
Ths. Jean Pierre TOPhó Giám Đốc
Thạc sĩ, Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat, Pháp.
Lĩnh vực chuyên môn: Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ.
Bà Nguyễn Thị Nguyên
Bà Nguyễn Thị NguyênKế toán
Ths. Ngô Thị Ngọc Ánh
Ths. Ngô Thị Ngọc ÁnhChuyên viên
Thạc sĩ, Institut de la Francophonie pour l’Entrepreneuriat, Pháp.
Lĩnh vực chuyên môn: Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ.

Ths. Đỗ Hoàng Thắng
Ths. Đỗ Hoàng ThắngChuyên viên
Thạc sĩ Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật hóa học.